collective security

collective security
kolektyvinis saugumas statusas T sritis Politika apibrėžtis Tarptautinės tvarkos aiškinimas, pagal kurį kiekvienos valstybės nacionalinis saugumas užtikrinamas kolektyvinėmis valstybių bendrijos pastangomis. Samprata suformuluota liberaliosios tarptautinių santykių teorijos kontekste, siekiant išspręsti valstybių nesaugumo problemą. Pasaulio valstybės galėtų išvengti tarpusavio karų, jei visos sukurtų pasaulinę tarptautinę organizaciją, kuri užtikrintų kolektyvinį saugumą. Liberalai tiki, kad tokia saugumo sistema iš esmės sumažintų karinių konfliktų tikimybę, nes atgrasytų agresorius nuo piktų kėslų. Agresyvumą skatina nebaudžiamumas, bet jei galimas agresorius žinotų, kad jam teks susidurti ne su vienos valstybės, o su visos valstybių bendrijos atkirčiu, ko gero, agresijos planų atsisakytų. Šia idėja buvo grindžiama pasaulinių organizacijų – Tautų Lygos ir JT – veikla. Praktika parodė, kad agresoriaus atgrasa dažniausiai neveikia, nes, kilus dviejų valstybių konfliktui, kitos, tiesiogiai į jį neįtrauktos, šalys dažniausiai vengia kištis ir imasi tik diplomatinių demaršų. Silpnoji vieta – valstybių interesai dažniausiai nesutampa ir saugumas retai būna nedalus. Todėl visuotinės kolektyvinio saugumo sistemos nariai veikiau susitars nieko nedaryti, negu imsis bendrų veiksmų. atitikmenys: angl. collective security ryšiai: susijęs terminasatgrasa susijęs terminasliberalizmas susijęs terminasliberalizmas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Collective security — can be understood as a security arrangement, regional or global, in which each state in the system accepts that the security of one is the concern of all, and agrees to join in a collective response to threats to, and breaches of, the peace.… …   Wikipedia

  • collective security — n. a system of international security in which the participating nations agree to take joint action against a nation that attacks any one of them * * * ▪ international relations       system by which states have attempted to prevent or stop wars …   Universalium

  • collective security — n. a system of international security in which the participating nations agree to take joint action against a nation that attacks any one of them …   English World dictionary

  • Collective Security Treaty Organisation — Collective Security Treaty Organization Организация Договора о коллективной безопасности Formation …   Wikipedia

  • Collective Security Treaty — ██ derzeitige Mitgliedstaaten der OVKS ██ ehemalige weitere Vertragspartner des VKS Sitz Moskau Arbeitssprache …   Deutsch Wikipedia

  • Collective Security Treaty Organization — ██ derzeitige Mitgliedstaaten der OVKS ██ ehemalige weitere Vertragspartner des VKS Sitz Moskau Arbeitssprache …   Deutsch Wikipedia

  • Collective Security Organization — The Collective Security Organization (CSO), also known as the Collective Security Council (SKB), is a regional security grouping in Asia. General Valery Nikolayenko serves as the head of the CSC. [http://www.atimes.com/atimes/Central… …   Wikipedia

  • Collective Security Treaty Organization — (CSTO)    Military alliance. Also referred to as the Tashkent Treaty, the Collective Security Treaty Organization is a military extension of the Commonwealth of Independent States politico economic union intended to protect the territorial… …   Historical Dictionary of the Russian Federation

  • collective security — noun The concept of maintaining peace among all nations or members of a group by making the security concerns of one member important to all members. See Also: collective defence, se …   Wiktionary

  • collective security — noun Date: 1934 the maintenance by common action of the security of all members of an association of nations …   New Collegiate Dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”